Il-Kumitat

Il-Kumitat tas-Soċjetà Maltija tal-Esperanto bħalissa huwa magħmul minn:

Carmel Mallia – President
John Vella Bondin – Segretarju
Joe Abela – Teżorier
Josephine Mallia – Attivitajiet
Bro. Oscar Mifsud – Membru

Mix-xellug: Joe Abela, Bro. Oscar Mifsud, Josephine Mallia, Carmel Mallia, Anthony Mercieca (+), John Vella Bondin.

Recent Posts